Shirin shahrida 2022-yil yanvar-may oylarida qancha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi

0
71
Sanoat mahsuloti1984,3 mlrd.so’m114,6 mlrd.so’m
Iste’mol tovarlari10,4 mlrd.so’m80,3 mlrd.so’m

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha sanoat mahsuloti
turlarini ishlab chiqarish (mlrd. so’m)

Mahsulot turi2022 yil 
yanvar-may
2021 yil
yanvar-may
    Tog’-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash0,00,0
     Ishlab chiqaradigan sanoat10,711,9
    Elektr, gaz, bug’ bilan taminlash va havoni konditsiyalash1 973,61 565,5
     Suv bilan ta’minlash,  kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig’ish va utilizatsiya qilish0,00,0

Shirin shahar statistika bo’limi

JAVOB QOLDIRING

Please enter your comment!
Please enter your name here