Hokimlikning huquqiy maqomini belgilovchi hujjatlar